Policy

Mafu (Nhà cung cấp) không chấp nhận bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh mang tính chất khiêu dâm, nội dung đồi truy, gây kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bất kỳ cá nhân tổ chức nào.

Để sử dụng app bạn phải cam kết không sử dụng ngôn từ kích động, gây thù hận, đe dạo, mang tính chất tổn thường người khác. Đặc biệt chúng tôi không cho phép người dùng đăng tải những hình ảnh đồi truỵ, mang tính chất khiêu dâm.

Nếu chúng tôi phát hiện hình ảnh, nội dung mang tính chất vi phạm những điều cấm kỵ phía trên thì chúng tôi sẽ lập tức xoá và cấm vĩnh viễn đối với người dùng sử dụng những hình ảnh nội dung vi phạm vào những điều cấm kỵ

Nội dung trên Mafu sẽ không là độc quyền, chúng tôi không thể giữ độc quyền nội dung đó cho bạn.

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn và Trân trọng